PŁYN DEZYNFEKCYJNY

Płyn posiada decyzję Urzędu Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jesteśmy dystrybutorem firmy NOVA ROLL.

Produkty NOVA ROLL powstają w nowoczesnych parkach maszynowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii.Firma posiada rozbudowaną infrastrukturę techniczną, w tym maszyny wysokiej precyzji o dużym potencjale produkcyjnym, a także własne laboratorium kontroli surowców, półfabrykatów i produktów końcowych.

Taśmy powstają w warunkach zgodnych z wymogami normy ISO 9001:2015, co gwarantuje ich stałą, wysoką jakość.